[Múa] Mái trường Tây Nguyên (Học sinh Phòng GD&ĐT Thông Nông)

https://youtu.be/IYHhvvWfeUk