Kết quả tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh 2018-2019

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Quảng có 01 dự án "Hệ thống làm sạch nước sinh hoạt" tham dự cuộc thi của Trường PTDT BT THCS Quý Quân, cuộc thi diễn ra từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 18/12/2018, kết quả Dự án tham dự cuộc thi đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

Bài viết liên quan