NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN BA VĂN KIỆN PHÁP LÝ TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Tại buổi ngoại khóa cán bộ, giáo viên và các em học sinh được Đ/c Đàm Quốc Trưởng - Phó trạm trưởng Trạm cửa khẩu Quốc Tế Tà Lùng giới thiệu về cột mốc về lãnh thổ và mối quan hệ giữa 2 nước hiện nay.


Đ/c Đàm Quốc Trưởng - Phó trạm trưởng Trạm cửa khẩu Quốc Tế Tà Lùng giới thiệu về cột mốc cho cán bộ, giáo viên và học sinh

 Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ Tổ Quốc và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

              Kết thúc Buổi ngoại khóa Cán bộ giáo viên, học sinh còn được tham gia buổi tham quan Nhà máy đường thuộc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng đóng trên địa bàn thị trấn Tà Lùng - Phục Hòa Cao Bằng. Đây là một Công ty đã góp phần đáng kể cho việc ổn định an ninh xã hội vùng biên giới, xoá đói giảm nghèo của địa phương. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế hình thành vùng sản xuất hàng hóa của địa phương.

Bài viết liên quan